ДЕТСКА ГРАДИНА

№ 115 "8 МАРТ"

тел: 0888 12345678

01.03.2023

Tурнир по футбол на ФК „НАЦИОНАЛ“

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 25.03.2023 г., бе проведен турнир по футбол на ФК „НАЦИОНАЛ“, където взеха участие малките футболисти от ДГ №115 „Осми март“.
Децата се представиха блестящо, а футболистите от IVта група от филиал-ясла на детската градина се класираха на Iво място в своята възрастова група и бяха наградени с купа, медали и грамоти.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 

Съобщение