admin_dg115_8mart

Информационно-презентационна кампания по проект „Пътешественици във времето“- 03.11.2023

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris

Информационно-презентационна кампания по проект „Пътешественици във времето“- 03.11.2023 Read More »

Информационно-презентационен семинар по проект „Пътешественици във времето“

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris

Информационно-презентационен семинар по проект „Пътешественици във времето“ Read More »

Ден на отворените врати-„Международен ден за защита на озоновия слой“

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris

Ден на отворените врати-„Международен ден за защита на озоновия слой“ Read More »

Нови спрокове-Конкурс по документи за допълнителни образователни дейности.

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris

Нови спрокове-Конкурс по документи за допълнителни образователни дейности. Read More »