ДЕТСКА ГРАДИНА

№ 115 "8 МАРТ"

тел: 02 938 1345

Визия

Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.

Предпочитана среда за 1-6-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.

Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.

Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

Избрано

ГРУПИ
СЕДМИЧНО МЕНЮ
ПРИЕМ

Проект „Пътешественици във времето“