ДЕТСКА ГРАДИНА

№ 115 "8 МАРТ"

тел: 02 938 1345

Политика за поверителност на GDPR на Детска градина №115 “8 Март”

Последна актуализация: 10 август 2021 г.

Определения

● Моята компания
Моята компания означава:  Детска градина №115 “8 Март”,гр. София, п.к. 1220, ул. „8-ми март“ 28.

● GDPR
Общ регламент за защита на данните.

● Контролер на данни
Администратор на данни означава физическо или юридическо лице, което (самостоятелно или заедно или заедно с други лица) определя целите, за които и начина, по който се обработват или предстои да се обработва лична информация.

● Процесор за данни
Обработващ данни означава всяко физическо или юридическо лице, което обработва данните от името на администратора на данни.

● Субект на данни
Субект на данни е всеки жив индивид, който използва нашата Услуга и е субект на Лични данни.

1. Принципи за обработка на лични данни
Нашите принципи за обработка на лични данни са:

● Справедливост и законосъобразност. Когато обработваме лични данни, индивидуалните права на субектите на данни трябва да бъдат защитени. Всички лични данни трябва да се събират и обработват по законен и справедлив начин.

● Ограничено до конкретна цел. Личните данни на Субекта на данни трябва да се обработват само за конкретни цели.

● Прозрачност. Субектът на данни трябва да бъде информиран за това как неговите/нейните данни се събират, обработват и използват.

2. Какви лични данни събираме и обработваме

Моята компания събира няколко различни типа лични данни за различни цели. Личните данни могат да включват, но не се ограничават до:

● Имейл адрес
● Име и фамилия
● Телефонен номер
● Адрес, щат, провинция, пощенски код, град

3. Как използваме личните данни

Моята компания използва събраните лични данни за различни цели:

● За да ви предоставим услуги
● За да ви уведомим за промени в нашите услуги и/или продукти
● Да предоставя поддръжка на клиенти
● Да събираме анализ или ценна информация, за да можем да подобрим нашите услуги
● За откриване, предотвратяване и решаване на технически проблеми

4. Правно основание за събиране и обработка на лични данни

Правното основание на Моята компания за събиране и използване на личните данни, описани в настоящата Политика за защита на данните, зависи от личните данни, които събираме, и от конкретния контекст, в който събираме информацията:

● Моята компания трябва да сключи договор с вас
● Вие сте дали разрешение на Моята компания да го направи
● Обработката на личните ви данни е в законни интереси на Моята компания
● Моята компания трябва да спазва закона

5. Запазване на лични данни

Моята компания ще съхранява вашата лична информация само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в настоящата Политика за защита на данните.

Моята компания ще съхранява и използва вашата информация в степента, необходима за спазване на нашите законови задължения, разрешаване на спорове и прилагане на нашите политики.

6. Права за защита на данните

Ако сте резидент на Европейското икономическо пространство (ЕИП), имате определени права за защита на данните. Ако искате да бъдете информирани какви лични данни съхраняваме за вас и ако искате те да бъдат премахнати от нашите системи, моля, свържете се с нас.

При определени обстоятелства имате следните права за защита на данните:

● Правото на достъп, актуализиране или изтриване на информацията, която имаме за вас
● Правото на коригиране
● Правото на възражение
● Правото на ограничение
● Право на преносимост на данни
● Правото на оттегляне на съгласието