ДЕТСКА ГРАДИНА

№ 115 "8 МАРТ"

тел: 0888 12345678

10.04.2023

ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ ВЪВ ВРЕМЕТО


Споделяме новината, че нашият проект “ Пътешественици във времето“  напредва успешно, благодарение на най-новите закупени материали.


3 бр. лаптопа

 
1 бр. мултимедия

 
7 бр. телевизора


1600 бр. комплекта за допълнителни консумативи и материали, необходими за изпълнение на различни практически игри и занятия за решаване на задачи и мисии от комиксите (оцветяване, изрязване, залепване, изработване).


36 бр. тематични кошчета за разделно събиране на отпадъци (по три за всяка група за различните видове материали)


Проект „Пътешественици във времето“ по програма “Опазване на околната среда и климатични промени”, финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 , договор за БФП № BGENVIRONMENT-4.002-0013-C01