ДЕТСКА ГРАДИНА

№ 115 "8 МАРТ"

тел: 02 938 1345

Проект "Пътешественици във времето"

Проект Пътешественици във времето

Бенефициент: ДЕТСКА ГРАДИНА № 115 “ОСМИ МАРТ”, гр. София, район Надежда

Партньор: НПО „Сдружение Азбукари“

Финансираща програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на Европейско икономическо пространство 2014-2021 – уебсайт – www.eeagrants.bg

Наименование: “Пътешественици във времето”

Договор № BGENVIRONMENT-4.002-0013-C01

Размер на финансовата помощ: 175 846.34 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 146 383.25 лв. от ФМ на ЕИП и 25 832.34 лв. национално финансиране

Дата на стартиране: 03.11.2021

Дата на приключване: 03.07.2023