ДЕТСКА ГРАДИНА

№ 115 "8 МАРТ"

тел: 0888 12345678

21.12.2022

Конкурс по документи за допълнителни образователни дейности.

ОБЯВИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В

ДГ №115 „ОСМИ МАРТ“, ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА УЧЕБНИТЕ 2022/2023 г., 2023/2024 г. и 2024/2025 г.

Отворете обявите от горните линкове !!!