ДЕТСКА ГРАДИНА

№ 115 "8 МАРТ"

тел: 0888 12345678

11.05.2023

Нова електронна поща

СЪОБЩЕНИЕ

От 11.05.2023 год., ДГ №115 “Осма март” има  нова електронна поща:

info-2214932@edu.mon.bg

ОТ РЪКОВОДСТВОТО