ДЕТСКА ГРАДИНА

№ 115 "8 МАРТ"

тел: 02 938 1345

Детска градина №115 Осми март (с яслени групи) е престижно детско заведение със собствен имидж и утвърдено място в системата на предучилищното възпитание. 

Отваря врати, за да посрещне своите малки възпитаници и до днес гради своя облик на средище за духовна изява, развиващ се културно – образователен център в столицата.

Детското заведение дава възможност и достъп на всяко дете и учител да развива своята идентичност, творчески заложби и личностна реализация.

Възпитанието и обучението на децата се осъществява чрез изграждане на привлекателна, разнообразна, мобилна и вариативна образователна среда, съчетаваща традициите и достиженията на модерното предучилищно възпитание.

ДГ №115 Осми март е най-старото детско заведение в район Надежда, с налични три, специално строени сгради с оригинална архитектура – тип бьлгарска възрожденска кьща. Финансира с общински средства. Разполага с отлична база, просторни помещения за различните групи, зала за игри и обучение, детска площадка с модерни съоръжения съобразени с изискванията за безопасност и сигурност за живота и здравето на малките палавници.

В детското заведение се отглеждат и възпитават деца на възраст от една до шестгодишна възраст, за които полага грижи екип от квалифицирани педагози с богат професионалкен опит, защитили професионално-квалификационна степен.

Детска градина №115 Осми март предлага целодневна организация на обучение, възпитание, спорт, отдих, игри и развлечения. Детската градина е с 2 яслени, 3 градински и подготвителна група за 5 и 6-годишни деца.

Основни приоритети в работата на екипа е качеството на детското обучение и възпитание, подготовяйки малките възпитаници за училище.

Програмите, по които се осъществява обучението на децата, са утвърдени от МОН.

Хармоничният режим на всяка възрастова група включва ежедневно образователни занимания, часове за игри на открито, занимания с изкуства, сън и хранения.

Многобразието на кътове за игра и занимания по интереси дава възможност за развиване на наклонностите до равнище на способности и творческа изява на децата.

В ДГ №115 Осми март се дава възможност на малките палавници, успешно да овладяват познанието, красотата и вълшебството на приказното детство.

Със своята последователна, дългогодишна история и изградени традиции в работата си със децата, детското заведение се е превърнала в авторитетно, привлекателно и желано място за най-малките деца и техните родител в град столичния квартал Надежда 2.

Директор на детското заведение е г-жа Велизара Стоименова.