ДЕТСКА ГРАДИНА

№ 115 "8 МАРТ"

тел: 0888 12345678

snimka-medium

03.11.2023

Информационно-презентационна кампания по проект „Пътешественици във времето“ 03.11.2023 г.

Проведена успешно информационно-образователна кампания в детски градини на територията на район Надежда част от проекта „Пътешественици във времето“,  финансиран от програма “Опазване на околната среда и климатични промени”, финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 , договор за БФП № BGENVIRONMENT-4.002-0013-C01

Днес, на 3 ноември 2023 г., детските градини в район Надежда бяха домакини на успешна информационно-образователна кампания, насочена към повишаване на осведомеността на децата по въпросите на изменението на климата. Събитията събраха деца и педагози в едно, предоставяйки възможност за обсъждане на важни теми и активно участие в образователните дейности.

Детската градина №172 „София“, под ръководството на директор Иванка Иванова, бе един от организаторите на кампанията. Тук децата бяха запознати със значението на опазването на околната среда и методите за намаляване на въглеродните емисии. Също така, ДГ 27 „Детска китка“, под ръководството на директор Галина Христова, също бе активен участник в кампанията, допринасяйки за обогатяване на образователния процес и стимулиране на интереса на децата към темите за опазване на околната среда и изменението на климата.

Също така, ДГ 90 „Веса Паспалеева“, под ръководството на директор Катя Йорданова Йорданова, и ДГ 15 “Чучулига”, ръководена от директор Равина Пешева, бяха активни участници в кампанията, допринасяйки за разнообразие и креативен подход в образователния процес.

Педагозите от всички детски градини представиха различни методи и техники за провеждане на занимания, които активно ангажират децата и ги въвличат в дейности за опазване на околната среда. Програмата включваше интерактивни игри, рисуване, пеене и танци, които целят да развият у децата по-дълбоко разбиране и ангажираност към проблемите на климатичните промени.

Проведената информационно-образователна кампания в детските градини на район Надежда бе призната за успешна и вдъхновяваща от всички участници, като остави след себе си дълготрайни положителни впечатления и подкрепа за бъдещи подобни инициативи.