ДЕТСКА ГРАДИНА

№ 115 "8 МАРТ"

тел: 02 938 1345

Информация

Детска градина №115 Осми март (с яслени групи) е престижно детско заведение със собствен имидж и утвърдено място в системата на предучилищното възпитание

Екип

Възпитанието и обучението на децата се осъществява чрез изграждане на привлекателна, разнообразна, мобилна и вариативна образователна среда, съчетаваща традициите и достиженията на модерното предучилищно възпитание.

Визия

Многобразието на кътове за игра и занимания по интереси дава възможност за развиване на наклонностите до равнище на способности и творческа изява на децата.

Занимания

Хармоничният режим на всяка възрастова група включва ежедневно образователни занимания, часове за игри на открито, занимания с изкуства, сън и хранения.