ДЕТСКА ГРАДИНА

№ 115 "8 МАРТ"

тел: 02 938 1345

Групи и екипи

Основна ясла– мед. сестри: Рила Игнатова, Габриела Пирнарева
Пом.-възпитатели: Елена Христова, Красимира Денева

I ясла – мед. сестри: Надя Димитрова, Янка Джельова
Пом.-възпитатели: Виолета Стоянова, Нели Томова

II ясла – мед. сестри: Анастасия Георгиева, Даринка Медарова
Пом.-възпитатели: Ели Петрова, Галя Николова

III ясла – мед. сестри: Илияна Якова, Десислава Михайлова
Пом.-възпитатели: Елена Николова, Мария Спасова

Iгр. ф-л „Връбница“
Учители: Ели Асенова, Миглена Антова
Пом.-възпитател: Емилия Друганска

IIгр. ф-л „Връбница“
Учители: Димитринка Рашева, Елена Пеева
Пом.-възпитател: Лора Димитрова

IIIгр. ф-л „Връбница“
Учители: Вяра Гаврилова, Райна Иванова
Пом.-възпитател: Екатерина Костова

IVгр. ф-л „Връбница“
Учители: Лора Петрова, Юлианка Митова
Пом.-възпитател: Вера Кръстева

Iгр. – Централна сграда
Учители: Кристина Генчева, Йорданка Стоименова
Пом.-възпитател: Цветана Цветкова

IIгр. – Централна сграда
Учители: Надя Кръстева, Дана Топалова
Пом.-възпитател: Тодорка Стоянова

IIIгр. – Централна сграда
Учители: Валентина Еленкова, Иванка Михайлова / Татяна Савова
Пом.-възпитател: Цветанка Солункина

IVгр. – ф-л „Осми март“-15
Учители: Вася Василева, Камелия Авджийска
Пом.-възпитател: Наташа Димитрова

Медицински сестри-кабинет, по сгради:
Централа – Вангелия Гетова
Ф-л „Връбница“ – Нина Радоилова
Ф-л „Осми март“ 15 – Илияна Дюгмеджиева