ДЕТСКА ГРАДИНА

№ 115 "8 МАРТ"

тел: 0888 12345678

15.08.2023

Ден на отворените врати по случаи „Международния ден за защита на озоновия слой“

   По-случай „Международен ден за защита на озоновия слой“, имаме удоволствието да Ви поканим на ден на отворените врати организиран от ДГ 115 „ Осми март“ гр. София
Събитието ще се състои на 30 август 2023 г. от 10.00 часа в ДГ 115 „Осми март“, сграда Връбница, ул. Горни порой 2 , кв. Надежда.
   Инициативата е част от дейности по проект „Пътешественици във времето“ , програма “Опазване на околната среда и климатични промени”, финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 , договор за БФП № BGENVIRONMENT-4.002-0013-C01 , с основна цел разработването, по един иновативен за нашето образование способ, на образователни програми и кампании, за повишаване на осведомеността по въпросите на изменението на климата, а именно чрез представянето им под формата на образователно-занимателни комикси, които по един лесно достъпен и забавен начин, да се предадат знания и умения, насочени към опазването на околната среда и повишаване на осведомеността по въпросите на изменението на климата и природни науки

 По време на събитието ще бъде демонстрирана педагогическа ситуация с децата от 4-та група и кратка музикална програма.

Ще се радваме да присъствате!