ДЕТСКА ГРАДИНА

№ 115 "8 МАРТ"

тел: 0888 12345678

01.03.2023

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО.


Благодарим на Столична община за дарения трикульор,
по случай националния

празник на Република България.

Благодарствено писмо